Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die DigiModi besteedt aan de creatie van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. DigiModi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van de site en/of de informatie die door middel van de site verkregen is.

Auteursrecht

Niets van de website digimodi.nl mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan DigiModi verstrekt, worden opgenomen in de database van DigiModi. Deze gegevens worden door DigiModi gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van DigiModi valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.